CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Ngày có hiệu lực: 12/09/2019

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN

Chào mừng!

Caocaogram International Inc. (“Caocaogram”) chào đón bạn. Vui lòng đọc kỹ. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý mà bạn chấp nhận và đồng ý bằng cách truy cập Trang web này.

Tài liệu xuất hiện trên các trang web www.Caocaogram.com  và portal.caocaogram.com, được cung cấp dưới dạng thông tin về các sự kiện, con người của Caocaogram, và các câu chuyện như một nền tảng để kết nối trực tuyến và cộng đồng. Chủ sở hữu của Trang web này (Caocaogram) và các giám đốc, đại lý, nhân viên và chi nhánh của nó không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào do trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ hành động hoặc hành động nào mà bạn thực hiện dựa trên thông tin được tìm thấy trên hoặc tài liệu được liên kết đến trên trang web này .

Bất kỳ thông tin nào bởi hoặc trên Trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích quảng cáo hoặc cung cấp thông tin và không được dựa trên bất kỳ ý kiến ​​chuyên môn nào. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý rằng việc tuân theo bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào được cung cấp trong đó là rủi ro của riêng bạn. 

Các điều khoản và điều kiện sau đây tạo thành một thỏa thuận ràng buộc (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Caocaogram International Inc., một công ty được thành lập tại British Columbia, Canada. Caocaogram có thể sửa đổi, bổ sung, bổ sung và thay thế các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.

 1. Bản quyền. Luật bản quyền của Canada bảo vệ tất cả các tài liệu do Caocaogram tạo ra trên Trang web như các tác phẩm gốc. Tất cả tài liệu thuộc về Caocaogram, kể cả những tài liệu không có biểu tượng bản quyền đã đăng ký.
 2. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Mọi trang web, tài liệu và trang được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Caocaogram. Caocaogram không chịu trách nhiệm về nội dung có trong bất kỳ trang web nào liên quan, cũng như bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do việc sử dụng bất kỳ trang web nào như vậy. Caocaogram không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào có trong các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để cải thiện việc sử dụng Trang web của bạn, cho phép bạn kết nối với Caocaogram trên nhiều nền tảng khác nhau và giúp Caocaogram cung cấp các dịch vụ dễ tiếp cận nhất cho bạn và thực hiện các giao dịch.
 3. Quyền Sở hữu Trí tuệ. Nếu chúng tôi có tài liệu trên Trang web mà bạn có thể tải xuống, giấy phép không độc quyền có thể thu hồi được sẽ được cấp cho bạn để tải xuống các bản sao của tài liệu chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:             
 • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
 • Sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
 • Chia sẻ hoặc chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Caocaogram chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

Nếu Caocaogram phát hiện ra rằng bạn đã chiếm đoạt hoặc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà bạn được cấp quyền truy cập, bạn sẽ bị chặn khỏi bất kỳ chương trình nào trong tương lai và sẽ tìm kiếm mọi biện pháp pháp lý và bạn sẽ phải thanh toán mọi khoản phí pháp lý cần thiết để thực thi các quyền này.  

 1. Ý kiến ​​đánh giá. Chúng tôi muốn chia sẻ những chiến thắng và thành công của học sinh từ bên trong các chương trình của chúng tôi. Bằng cách đăng ký Chương trình, bạn cấp cho Caocaogram quyền sử dụng bất kỳ lời chứng thực nào trong các tài liệu tiếp thị và / hoặc bất kỳ nỗ lực quảng cáo nào của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở những lời chứng thực không chính thức, những lời khen ngợi qua câu chuyện trên Instagram, bài đăng công khai hoặc bài đăng trong các nhóm Facebook của chúng tôi và tin nhắn trực tiếp với Caocaogram. Chúng tôi sẽ làm mờ tên đầy đủ trên ảnh chụp màn hình được sử dụng và bạn hiểu rằng tất cả các điều khoản bảo mật đều được áp dụng và lời chứng thực là ngoại lệ duy nhất đối với nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi. 
 2. Chính sách hoàn tiền của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn hài lòng 100% với chương trình, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo học sinh của chúng tôi đã cống hiến cho chương trình một cách công bằng và đã nỗ lực hết sức để áp dụng các phương pháp và chiến lược. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉsupport@Caocaogramlau.cotrong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký của bạn để đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại. Chúng tôi tuân theo Chính sách hoàn lại tiền ‘Do The Work’ có nghĩa là bạn phải bao gồm TẤT CẢ các môn học bắt buộc, đã hoàn thành với yêu cầu hoàn lại tiền của bạn. Nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền và không bao gồm tất cả các môn học bắt buộc trước ngày thứ 60 của bạn, thì khoản hoàn trả của bạn sẽ không được chấp nhận. Tất cả các khoản hoàn trả là tùy ý theo quyết định của Caocaogram International Inc.

Chúng tôi hướng tới sự trung thực, công bằng và sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi không có vấn đề gì khi hoàn lại toàn bộ tiền nếu bạn thực sự đã cố gắng hết sức và hoàn thành công việc, nhưng khóa học không phù hợp với doanh nghiệp và / hoặc mục tiêu kinh doanh của bạn.

     5.1 Một ví dụ về tình huống mà chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền là nếu một sinh viên không nỗ lực, không cố gắng trong các khóa học của chúng tôi, không chịu hoàn toàn trách nhiệm về thành công của chính họ, và sau đó yêu cầu họ hoàn lại tiền. Chúng tôi cũng không hoàn lại tiền cho những trường hợp sau: (1) cố gắng sử dụng chính sách hoàn lại tiền như một cách để chọn không tham gia bất kỳ nghĩa vụ tài chính hiện có nào và / hoặc kế hoạch thanh toán đã cam kết với chúng tôi khi đăng ký chương trình của chúng tôi, (2) thay đổi phương hướng kinh doanh sau khi mua khóa học và / hoặc (3) không có khả năng hoàn thành chương trình trong khoảng thời gian truy cập 12 tháng. 

      5.2. Một ví dụ về tình huống mà chúng tôi sẽ hoàn lại tiền là nếu bạn thực hiện toàn bộ khóa học, hãy cố gắng hết sức, chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã học được và sau đó đưa ra lý do khách quan công bằng tại sao bạn muốn nhận lại tiền của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang mong đợi các tài liệu và nhiệm vụ sau được hoàn thành: 

 • Bằng chứng về tất cả các trang tính đã được hoàn thành 
 • Một liên kết đến tay cầm Instagram của bạn chứng minh rằng bạn đã triển khai các bài học phù hợp và đã nỗ lực sử dụng các chiến lược của chúng tôi có kèm theo ảnh chụp màn hình 
 • Ảnh chụp màn hình của những thứ sau:
 • Bằng chứng về cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường với ít nhất 5 câu trả lời từ khán giả thực tế
  • Toàn bộ đề cương phiếu mua hàng huấn luyện đã được tạo 
  • Bằng chứng về việc bắt đầu yêu cầu và quảng cáo để mọi người tham gia chương trình chữ ký của bạn
  • Câu chuyện trên Instagram chứng minh nỗ lực của bạn trong việc trau dồi và kết nối với khán giả
  • Bằng chứng về phác thảo trang trình bày lớp học chính, trang đăng ký, quảng cáo ra mắt phương tiện truyền thông xã hội và các email được gửi đến danh sách của bạn
  • Bằng chứng về việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để xác nhận một thị trường ngách có lợi nhuận 
  • Hồ sơ đối tượng lý tưởng được tạo bằng cách sử dụng các công cụ và chiến lược nghiên cứu thị trường của chúng tôi 
 • Bằng chứng về sự tham gia tích cực, chủ động và khả năng đáp ứng trong cộng đồng Facebook riêng của sinh viên BGA 
 • Tỷ lệ tiến bộ ít nhất 80% trong cổng thành viên Kajabi 
 • Ảnh chụp màn hình và bằng chứng cho thấy bạn đã nỗ lực đặt câu hỏi khi gặp thử thách trong chương trình 
 • Tối thiểu một trang viết lên 3 bài học hàng đầu bạn đã học được từ chương trình và lý do chính đáng tại sao bạn nghĩ rằng chương trình không phù hợp với bạn  

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Do tính chất kỹ thuật số của khóa học của chúng tôi, chúng tôi không hoàn lại tiền cho những ai không thực hiện trách nhiệm giải trình để đảm bảo khóa học phù hợp với họ. Khách hàng có trách nhiệm xem xét cẩn thận trang bán hàng và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trước khi mua, sử dụng hoặc truy cập bất kỳ sản phẩm và Chương trình nào của chúng tôi. Xin lưu ý, chúng tôi không hoàn lại một phần tiền cho các chương trình của mình và phần thưởng độc quyền cũng như phần mở rộng khóa học của chúng tôi không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào

 1. Danh sách chặn + Thanh toán tranh chấp. Caocaogram giữ quyền ‘Chặn’ bạn truy cập vào tất cả các tài liệu, khóa học hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà cô ấy cung cấp trong trường hợp bạn không thanh toán số dư chưa thanh toán của mình, tranh chấp các khoản thanh toán của bạn hoặc nếu bạn ăn cắp bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi. Một sinh viên sẽ bị xóa khỏi danh sách chặn theo quyết định của Caocaogram International Inc. Theo các điều kiện: (1) số dư chưa thanh toán đã được thanh toán đầy đủ và (2) rằng sinh viên đó sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại số tiền còn lại quyền truy cập khóa học của họ. 

6.1 Trong trường hợp sinh viên muốn lấy lại quyền truy cập vào các khóa học trực tuyến của chúng tôi sau khi tranh chấp (các) khoản thanh toán, sinh viên đồng ý trả phí Stripe cho mỗi khoản thanh toán bị tranh chấp trước đó. 

 1. Kế hoạch thanh toán. Caocaogram cung cấp hai tùy chọn thanh toán tại thời điểm mua hàng, vì vậy bạn có thể thanh toán toàn bộ hoặc trả góp hàng tháng. Nếu bạn chọn một gói thanh toán, bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các hóa đơn còn lại trừ khi bạn được hoàn lại tiền thông qua Chính sách Hoàn tiền Do The Work của chúng tôi. Bằng cách đăng ký gói thanh toán của chúng tôi, bạn đồng ý thanh toán toàn bộ số dư nợ gói thanh toán của mình. Nếu bạn muốn thanh toán toàn bộ số dư tài khoản còn lại của mình, bạn có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào, nhưng để đủ điều kiện nhận phần thưởng và giá trả toàn bộ được chiết khấu của chúng tôi, bạn phải gửi email cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Trong trường hợp thanh toán không được thực hiện, Caocaogram sẽ tạm thời đình chỉ quyền truy cập cho đến khi (các) khoản thanh toán được thực hiện. Sau ba lần thanh toán không thành công, bạn hiểu rằng Caocaogram có thể ký hợp đồng với một công ty thu phí để thu tiền từ bạn.Xin lưu ý, Caocaogram sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí giao dịch nước ngoài nào do ngân hàng của bạn tính.
 2. Phá vỡ kế hoạch thanh toán + Thanh toán bị gián đoạn. Trong trường hợp gói thanh toán đã thỏa thuận của bạn bị phá vỡ, nhóm của chúng tôi sẽ cho phép gia hạn ba tháng và sẽ tích cực làm việc với bạn để nhận thanh toán trở lại đúng tiến độ. Tuy nhiên, sau ba tháng thanh toán quá hạn, bạn sẽ bị tính phí 10% của khoản thanh toán hàng tháng đến hạn cho mỗi tháng thanh toán bị trễ sau đó, trong tối đa một năm. Phí trả chậm 10% sẽ chỉ bắt đầu sau thời gian gia hạn ba tháng đầu tiên của bạn.
 • Ví dụ: Nếu bạn đã thanh toán trong ba tháng đầu tiên nhưng sau đó tạm dừng kế hoạch thanh toán của mình trong tháng thứ tư và không trở lại đúng hướng sau ba tháng, bạn sẽ nợ 10% cho MỖI tháng (tối đa một năm) mà tài khoản của bạn không hoạt động. Bạn sẽ phải trả số tiền này trước khi có thể truy cập lại vào tài khoản của mình.

8.1 Để trở lại đúng hướng với chương trình của chúng tôi sau hơn 3 tháng thanh toán quá hạn, bạn phải bù cho TẤT CẢ các khoản thanh toán quá hạn và phí trả chậm. Quyền truy cập của bạn sẽ được cấp lại sau khi toàn bộ tài khoản của bạn được thanh toán hết.

 1. Quyền truy cập khóa học. Học sinh BGA 3.0 nhận được 12 tháng quyền truy cập không giới hạn vào chương trình của chúng tôi và cộng đồng sinh viên tư nhân. Quyền truy cập của sinh viên sẽ kích hoạt ngay sau khi đăng ký vào chương trình và chúng tôi không cung cấp các khoản tạm ngưng tài khoản. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đều có phong cách học tập khác nhau và trải qua chương trình theo tốc độ của riêng họ, và nếu vì bất kỳ lý do gì, học sinh không thể hoàn thành chương trình trong khoảng thời gian truy cập 12 tháng, học sinh sẽ có một tùy chọn để chọn tham gia gia hạn khóa học trả phí. Xin lưu ý, gia hạn khóa học không được hoàn lại và không được chuyển nhượng.
 2. Cập nhật khóa học + Tiền thưởng. Nhóm của chúng tôi tích cực cập nhật các chương trình của mình để đảm bảo phần lớn những trở ngại lớn nhất của học sinh được dự đoán, giảm thiểu và giải quyết. Học sinh được tự động cấp quyền truy cập vào bất kỳ bản cập nhật nào trong chương trình giảng dạy cốt lõi của BGA và Túi tiền thưởng BGA trong suốt 12 tháng truy cập của họ. Xin lưu ý, đăng ký vào chương trình của chúng tôi không cấp quyền truy cập miễn phí vào bất kỳ phần thưởng nào trong tương lai ngoài những phần thưởng đã hứa sẽ được cung cấp vào thời điểm đăng ký. Tiền thưởng không được hoàn lại và không được quy đổi thành bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác. Nếu bạn đăng ký vào chương trình của chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ khi phần thưởng mới được cung cấp cho sinh viên mới trong quá trình ghi danh, chúng tôi sẽ vui vẻ cấp cho bạn quyền truy cập miễn phí phần thưởng này!

1. Không có đảm bảo.Chúng tôi KHÔNG ĐẢM BẢO về bất kỳ thành công nào mà bạn sẽ nhận được từ Trang web của chúng tôi hoặc các khóa học của chúng tôi hoặc bất kỳ ưu đãi miễn phí nào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bạn thành công, nhưng chúng tôi không đảm bảo vì chúng tôi cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể kiểm soát rất nhiều thành công của bạn thông qua các khóa học của chúng tôi. Bạn hiểu rằng Caocaogram không đảm bảo bất kỳ điều gì về bất kỳ kết quả nào dựa trên bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến cuộc sống, tài khoản mạng xã hội hoặc doanh nghiệp của bạn dựa trên thông tin chúng tôi chia sẻ hoặc các dịch vụ chúng tôi bán hoặc chia sẻ miễn phí thông qua Trang web. Cuối cùng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ lời hứa nào về những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống và công việc kinh doanh của bạn. Ngay cả khi bạn đã làm việc với chúng tôi với tư cách khách hàng trước đây và đã có một số kết quả nhất định, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng sẽ xảy ra lần nữa. Chúng tôi không thể nói rõ hơn về điều này: Chúng tôi ở đây vì bạn và muốn bạn thành công, 

 1. Toàn bộ Thỏa thuận. Các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ thông báo pháp lý, chính sách và hướng dẫn nào khác của Caocaogram được liên kết với các điều khoản và điều kiện này hoặc có trên Trang web này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và Caocaogram liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế cho bất kỳ hiểu biết hoặc thỏa thuận nào trước đó (dù bằng lời nói hay bằng văn bản), yêu cầu, tuyên bố và hiểu biết của các bên liên quan đến vấn đề đó. Thỏa thuận này không thể được sửa đổi hoặc sửa đổi ngoại trừ Caocaogram.
 2. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web. Caocaogram có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.
 3. Giới hạn trách nhiệm và bồi thường. Trong mọi trường hợp, Caocaogram hoặc các chi nhánh của Caocaogram sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể xem hoặc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung trên Trang web, ngay cả khi Caocaogram đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. 
 4. Luật điều chỉnh. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Caocaogram sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tỉnh British Columbia mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật.
 5. Bồi thường. Như một điều kiện khi bạn sử dụng Trang web, theo đây, bạn bồi thường cho Caocaogram và các giám đốc, đại lý, nhân viên và chi nhánh của Caocaogram và chống lại bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) và thiệt hại phát sinh từ các khiếu nại do bạn sử dụng trang web này.

Với tình yêu, 

Caocaogram

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 4 năm 2021