CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày có hiệu lực: 25/09/21

THỎA THUẬN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này (“ Chính sách quyền riêng tư ”) đặt ra các chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư cho Caocaogram International Inc. và các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “ Caocaogram ”) về cách Caocaogram thu thập thông tin cá nhân của bạn. Nó cũng mô tả cách Caocaogram duy trì, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin được Caocaogram thu thập từ bạn qua trang web này, https://www.caocaogram.com và các trang web khác do Caocaogram điều hành hoặc cung cấp và các tên miền phụ khác nhau (gọi chung là “ Trang web ”) và những nơi khác mà chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như các sự kiện trong ngành hoặc mạng. 

Chính sách Bảo mật này cũng quy định cách bạn có thể truy cập thông tin nhất định mà Caocaogram có thể thu thập về bạn. Trong Chính sách quyền riêng tư này, “ thông tin cá nhân ” có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến ​​về một cá nhân có danh tính rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý từ thông tin hoặc ý kiến ​​như được định nghĩa thêm theo luật hiện hành về quyền riêng tư.

Xin lưu ý rằng các Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác không do Caocaogram kiểm soát hoặc điều hành. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba đó và Caocaogram không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web của bên thứ ba đó hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Caocaogram khuyến khích bạn yêu cầu và xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên đó hoặc khi truy cập các trang web của bên thứ ba đó.

 • Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư . Caocaogram hiểu quyền riêng tư của bạn quan trọng như thế nào. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để thông báo cho bạn về loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn, những gì chúng tôi dự định làm với thông tin đó và để thông báo cho bạn về các bước chúng tôi thực hiện để giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp trong đó, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.
 • Sự đồng ý của việc thu thập thông tin. Bằng cách gửi thông tin cá nhân cho Caocaogram hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào của Caocaogram , bạn đồng ý và đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân của bạn và đồng ý sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của chính sách bảo mật này. Bạn luôn có thể từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ với Caocaogram tại support@Caocaogram.co. Bạn hiểu rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, Caocaogram có thể không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ của mình và cung cấp thông tin của mình cho bạn.
 • Sửa đổi Chính sách Bảo mật này. Caocaogram bảo lưu quyền, theo quyết định của Caocaogram, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Tuy nhiên, Caocaogram sẽ coi việc bạn tiếp tục sử dụng các Trang web sau bản sửa đổi đó là việc bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi. Tất cả các sửa đổi sẽ được đăng lên Trang web và sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập vào hoặc sau ngày được đăng. Caocaogram sẽ nhận được sự đồng ý cần thiết theo yêu cầu của luật bảo mật hiện hành nếu nó tìm cách thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác với những mục đích đã được sự đồng ý trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Caocaogram thu thập thông tin cá nhân nào và xử lý thông tin đó như thế nào?

 • Chúng tôi thu thập những gì? Caocaogram thu thập tên và địa chỉ e-mail của bạn.
 • Bản tin. Chúng tôi sẽ yêu cầu cả tên và địa chỉ e-mail của bạn để gửi cho bạn bản tin hoặc e-mail của chúng tôi thông qua Chiến dịch Hoạt động. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn thông qua bản tin của chúng tôi cho các mục đích quảng cáo hoặc cung cấp thông tin.
 • Các bên thứ ba. Caocaogram có thể làm việc với các ứng dụng của bên thứ ba để cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất trên Trang web. Các tổ chức này có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn để cung cấp cho bạn những dịch vụ này bao gồm tên và thông tin liên hệ của bạn. Cụ thể, các bên thứ ba mà Caocaogram hợp tác trên Trang web được liệt kê bên dưới. Chúng tôi đã bao gồm các liên kết đến Chính sách Bảo mật của họ để đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng.
 • Caocaogram sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào? Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn các tài liệu quảng cáo và thông tin cũng như cung cấp và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể mua hoặc đăng ký từ Trang web. Đặc biệt,
 • Tên và địa chỉ e-mail của bạn được thu thập nhưng sẽ không thực sự được lưu trữ trên Trang web. Mọi thông tin thu thập được sẽ được xử lý thông qua các trang web của bên thứ ba trong phần 4.c ở trên.
 • Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, thông tin của bạn sẽ được sử dụng để gửi bản tin cho bạn;
 • Nếu chúng tôi gửi cho bạn Bản tin cho mục đích tiếp thị, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn e-mail về các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt và thông tin tiếp thị khác. Bạn có thể chọn không nhận những e-mail này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào “huỷ đăng ký” ở cuối e-mail khi bạn nhận được hoặc bằng cách gửi e-mail bao gồm địa chỉ e-mail của bạn và một yêu cầu mà bạn không nhận các e-mail quảng cáo của chúng tôi; và
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để trả lời khi bạn gửi câu hỏi hoặc đề xuất cho chúng tôi, hoặc khi bạn yêu cầu hỗ trợ với dịch vụ bạn đã mua.
 • Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Máy chủ web của Caocaogram có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác trên Trang web. Caocaogram sẽ vui lòng xóa bất kỳ thông tin nào của bạn mà nó nắm giữ theo yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được Caocaogram xử lý an toàn bằng cách xóa nó khỏi quyền sở hữu.
 • Chúng tôi chơi theo luật. Trang web và Caocaogram tuân theo tất cả các luật có liên quan của Canada trong tất cả các khía cạnh hoạt động của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tuân thủ tất cả các quy tắc của CASL (Luật chống thư rác của Canada) và Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện tử (PIPEDA). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc tuân thủ luật này của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Không theo dõi tín hiệu . Caocaogram hiện không nhận dạng hoặc phản hồi các tín hiệu Không theo dõi (DNT) do trình duyệt khởi tạo, vì ngành công nghiệp Internet hiện vẫn đang nghiên cứu các tiêu chuẩn Không theo dõi và không có tiêu chuẩn được chấp nhận về cách phản hồi các tín hiệu đó.
 • Phân tích. Trang web giữ thông tin sau khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi:
 • Thông tin về khách truy cập để cải thiện mức độ tương tác với khách hàng của chúng tôi, thông tin này cho chúng tôi biết mọi người truy cập vào Trang web ở đâu và khi nào cũng như họ ở đó trong bao lâu; và
 • Thông tin IP cho bảo mật trang web và máy chủ
 • Bánh quy. Trang web sử dụng ‘cookie’ để ghi lại số lần bạn đã truy cập Trang web và cách bạn tương tác với Trang web trong mỗi lần truy cập. Ngoài ra, Trang web cũng sử dụng các cookie không hoàn toàn cần thiết cho việc sử dụng Trang web của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web coi như sự đồng ý cho các cookie này.
 • Bạn có thể tự hỏi cookie là gì? Đó là một tệp văn bản nhỏ được máy chủ của Trang gửi đến ổ cứng của bạn và chỉ máy chủ của Trang mới có thể đọc và hiểu được. Không có thông tin cá nhân nào được lưu trữ trong cookie và không có gì trên đó có thể nhận dạng cá nhân bạn.
 • Tại sao chúng tôi sử dụng cookie? Mặc dù nói chung là một từ tuyệt vời, cookie giúp Trang web hiểu cách bạn tương tác khi truy cập Trang web, tùy chọn của bạn là gì và do đó có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web. Nếu bạn không muốn cookie từ Trang web, chỉ cần điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt web của bạn để tắt cookie. Điều này có thể thay đổi cách bạn truy cập Trang web, nhưng tất nhiên bạn có thể làm như vậy.
 • Tiết lộ Thông tin Cá nhân. Caocaogram sẽ KHÔNG BAO GIỜ bán hoặc cấp phép bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn. Caocaogram không chịu trách nhiệm pháp lý về việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bởi bất kỳ Bên thứ ba nào, đặc biệt là những thông tin được nêu trong phần 4.c ở trên.
 • Quyền hạn. Chính sách bảo mật này và việc sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi luật pháp củaTỉnh British Columbia . Nếu tranh chấp phát sinh theo chính sách này, chúng tôi đồng ý giải quyết trước tiên với sự trợ giúp của hòa giải viên được hai bên thỏa thuận tại Tỉnh British Columbia .
 • Sự đồng ý của bạn. Bằng cách chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin theo các nguyên tắc được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn dưới 19 tuổi, bạn không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn hoặc theo quy định khác của luật hiện hành. Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian và việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi sau này sẽ được chấp nhận như sự đồng ý đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được nêu trong Chính sách Bảo mật này.
 • Bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Caocaogram cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Các biện pháp bảo mật, chẳng hạn như tủ đựng hồ sơ bị khóa và sử dụng mật khẩu trên máy chủ e-mail và mật khẩu duy nhất để truy cập điện thoại đã được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc trộm cắp, truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. Caocaogram không hứa hẹn, bảo đảm hoặc tuyên bố về cách thức mà thông tin cá nhân của bạn được xử lý bởi Bên thứ ba và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc bạn sử dụng chúng.
 • Internet có thể không đoán trước được. Về bản chất, Internet vốn mở và có thể bị đánh chặn thông tin. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho Caocaogram qua internet hoặc nếu không sẽ không bị các bên thứ ba chặn trong khi thông tin đó được truyền đạt bằng các phương tiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Caocaogram .
 • Xác minh và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Caocaogram cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi sở hữu là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@Caocaogram.co để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân do Caocaogram nắm giữ bất kỳ lúc nào hoặc tìm cách sửa chữa thông tin đó.
 • Giải quyết mối quan tâm của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách thức thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Caocaogram , vui lòng cho chúng tôi biết tại support@caocaogram.co và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.

Với tình yêu,

Caocaogram